Giới thiệu Cloud VPs

Được thiết kế hoạt động trên nền tảng Hạ tầng HCI (Hyper Converged Infrastructure) cho phép nâng cao khả năng dự phòng và tính sẵn sàng của toàn bộ hệ thống máy chủ VPS.

Các máy chủ trong cụm Cloud đều từ phiên bản chip v4 trở lên, FULL SSD Enterprise, băng thông nội bộ datacenter 20Gb, cổng mạng Internet 10Gb, lưu lượng Internet không giới hạn. Từ 9/2022 Cloudzone đã chuyển dần sang chip Gold đối với các cụm Cloud mới, với mong muốn sẽ mang lại trải nghiệm dịch vụ Cloud VPS chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Ưu điểm của máy chủ ảo Cloud VPS

VPS VIỆT NAM - THÔNG THƯỜNG

VPS VN #1

140,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

VPS VN #2

185,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

VPS VN #3

220,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

VPS VN #4

240,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

VPS VN #5

300,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

VPS VN #6

450,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

VPS VN #7

550,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

VPS VN #8

770,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

VPS VIỆT NAM - ĐẶC BIỆT

VPS VN ĐẶC BIỆT #1

235,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

VPS VN ĐẶC BIỆT #2

300,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

VPS VN ĐẶC BIỆT #3

370,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

NAT VPS

NAT VPS #1

90,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

NAT VPS #2

115,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

NAT VPS #3

140,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

NAT VPS #4

185,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

NAT VPS #5

230,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows/Linux

Đăng ký ngay

VPS - US

VPS US #1

140,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows

Đăng ký ngay

VPS US #2

220,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows

Đăng ký ngay

VPS US #3

350,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows

Đăng ký ngay

VPS US #4

620,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows

Đăng ký ngay

VPS US #5

1,350,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows

Đăng ký ngay

VPS - CANADA

VPS CANADA #1

140,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows

Đăng ký ngay

VPS CANADA #2

220,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows

Đăng ký ngay

VPS CANADA #3

350,000Đ/Tháng

Hệ điều hành: Windows

Đăng ký ngay

Liên hệ để trải nghiệm dịch vụ